مطالب گوناگون

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث می کند خوشحال باش، دنیای زن ها کاملا متفاوت است، زن اگر سکوت کرد، بدان سکوتش نشانه پایان توست

مطالب گوناگون

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث می کند خوشحال باش، دنیای زن ها کاملا متفاوت است، زن اگر سکوت کرد، بدان سکوتش نشانه پایان توست

وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را مردان همیشه مرد میمانند و زنان همیشه زن و آنگاه هر روز ، نه روز "زن" و نه روز "مرد" بلکه روز "انسان" است.


آخرین نظرات
  • ۱۳ بهمن ۹۵، ۰۲:۲۱ - تنهایی زیباست
    منبع :-p

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است


پیش ﺍﺯ یورش اعراب
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ، ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..

ﺑﺎﺩ ﻣﯿﻮﺯﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﺮمنگاﻩ میرﯾﺨﺘﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺸﺪ
ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﻭ میرﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺸﺪ
ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..

ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ میرﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..

ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ میکاﺷﺘﯿﻢ
میرﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..

ﺩﻓﻊ ﺑﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ
جشن ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ..

ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﺸﺪ میرﻗﺼﯿﺪﯾﻢ..
ﻣﺎﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺸﺪ میرﻗﺼﯿﺪیم..

ﺧﻼﺻﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻗﺺ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ و ﺷﺎﺩﯼ..
ﺗﯿﺮﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﺑﺎﻧﮕﺎﻥ ﻭ ﺁﺫﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﻤﻦﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻥ..
ﺳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﺭﯼ ﻭ ﺳﺮﻭﺵ..

ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ سنگدﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﺳﻮﮒ ﺳﯿﺎﻭﺵ!

ﻣُﺮﺩﮔﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﻭﺵ ﺑﻪ
ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩ.


منبع :

تاریخ سرزمینم  از دکتر عبدالحسین زرین کوب

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۱:۳۹
aziz ghezel

1-ویولن یک ساز Fretless است(بدون پرده بندی)
2- تعداد قطعات ویولن؟ ۵۸ قطعه
3- کلید ویولن= کلید سل
4- کوک ویولن از سیم زیر به بم
می (E1)، لا (A2)، ر (D3)، سل (G4)
5- محدوده ی صوتی ویولن: منظور تعداد  نتهایی که توسط این ساز میشود اجرا کرد. بم ترین نت سل و تقریبا زیرترین نت سی میباشد.
6- ساز ویولن حدودا 31 نت را از سل تا سی دارا است( البته بدون در نظر گرفتن نت های کروماتیک)
7- چند اکتاو؟ حدود ۴.۵ اکتاو
8- ویولن ساز زهی آرشه ای
9- وزن ؟حدود ۴۰۰ گرم
10- جنس چوب؟افرا/کاج/آبنوس

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۱:۳۷
aziz ghezel

🔸1 – آندرهآ آماتی
( تاریخ ساخت : 1560 – 1570)
این ساز معتبر به سفارش چارلز نهم پادشاه فرانسه ساخته شد . نشان خانوادگی شاه در اندازه ی بزرگی
برروی صفحه پشت ویلن به همراه جملهای طلاکوب شده به چشم میخورد.
برگردان شعار حک شده بر پشت ویلن عبارت است از :
“ PIETAS ET JUSTITIA UNICO PROPUGNO ”
“ With piety and justice I go forth un armed ”
" با دینداری و عدالت من بی سلاح به پیش می روم"
ساز مذکور جزو آخرین سفارشهای فرانسه محسوب میشود . از سرنوشت آن در طول دوران انقلاب کبیر
فرانسه اطلاعی در دست نیست لیکن بعد از کشف دوباره و شناسایی آن به انگلیس منتقل شد و امروز در
تصرف دکتر آرود کورتز میباشد.

🔸2 - آنتونیو استرادیواریوس
( تاریخ ساخت : 1733)

نام ساز :ُرد
ویلنُرد یکی از دو استرادیواری بزرگ است که به نوازنده مشهور فرانسوی پیرُرد تعلق داشته است . تاریخ
1733 زمان آماده بودِن قسمتی از ویلن به نظر می رسد زیرا در یادداشت شخصِی استرادیواری تاریخ اتمام
آن 1789 قید میشود . این ساز آخرین بار در اختیار ویرتُئز بزرگ فرانسوی یوهان له وک قرار داشت . ویلن
مذکور امروز در اختیار جری کاسته لونه میباشد.

🔸 3- نیکلو آماتی
( تاریخ ساخت : 1656)

نیکولو آماتی ،فرزند هیرونیموس و نوهی پسرِی آندره آ میباشد . او در کرمونا ، از
سازندگان با قدرت ویلن بود . در تصویر ، یکی از سازهای او را میبینیم که از نادرترین آرایشها برخوردار
است . این کار به سفارش دربار فرانسه در زمان لویی چهاردهم ساخته شد . ساز مذکور در زمان انقلاب کبیر
برای مدتی مفقود گردید . بعدها این ویلن به یک اشرافزادهی روسی فروخته شد . با این همه از انقلاب
روسیه جان سالم به در برد . اکنون ویلن آماتی ، در آمریکا و در مالکیت شخصی قرار دارد.

 
🔸4 - آنتونیو استرادیواریوس
( تاریخ ساخت : 1719)

نام ساز : مناسته ریو

این ساز نام خود را از اسم نوازنده مشهور ویلن جه زوس دو مناسته ریو گرفته است
. او از این ویلن در کنسرتهای خود استفاده میکرد .

 
🔸5 - جوزف گوارنری دل جه زو
( تاریخ ساخت : 1735)
این ساز یکی از زیباترین انواع ویلنهای دل جه زو در جهان محسوب میشود . نام ساز از اسم یک
نوازندهی آماتور انگلیسی به نام سی . اچ . پلودن ، کسی که مالک سه گوارنری افسانهای
استرادیواری سحرآمیز بود ، گرفته شده است . این ساز بعدها در مالکیت نوازندهی آماتور دیگری به نام لویی
ِد گویی و سپس در اختیار دو کلکسیونر پرآوازه به نامهای بارون کنوپ و ریچارد بنت قرار گرفت . در حال
حاضر پلودن به آقای ویلیام روزن والد تعلق دارد.

 
🔸6 - آنتونیو استرادیواریوس
( تاریخ ساخت : 1677)

نام ساز :ِاسپانیش

این ساز یک نمونه ی  کمیاب از کارهای اولیه ی استرادیواری است که درآن اشکال تزئینی منبت شامل
آبنوس و عاج به چشم میخورد . این ویلن مشهور در مالکیت اله بال نوازندهی مشهور ویلن اهل نروژ در
نیمه اول قرن نوزدهم بوده است . سپس ویلِن کنسرتِی پاول کوچانسکی محسوب میشد . ساز مذکور
احتمالا با ویلن دیگری که به وسیله استرادیواری برای دربار اسپانیا ساخته شده بود و آرایشی شبیه بآن داشته ، اشتباه گرفته شده است و به همین دلیل نام اسپانیش را بر خود پذیرفته است . این ویلن
اکنون در مالکیت دکتر دونالد وی هاف قرار دارد.


 
🔸7 - جوزف گوارنری دل جه زو
( تاریخ ساخت 1735)
نام ساز : لافونت
یکی از ویرتُئزهای پیشین فرانسوی به نام چارلز لافونت ، اولین مالک این ویلن گوارنری در اوایل قرن
نوزدهم بود . در سالهای بعد ، مالکیت آن به آدولف برودسکی ، کسی که مدعی بود اولین اجرای
کنسرتوی چایکوفسکی را بر روی این ویلن عالی و باشکوه آزموده است ، تعلق می گیرد.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۱:۳۵
aziz ghezel


شور:(می لا ر می- می لا می می)- (فا :سری)(نت شاهد و نت ایست:می)
ابوعطا:(می لا می لا)-(فا :سری)-(شاهد:لا - ایست:می)
بیات ترک:(می لا ر سل)-(فا :سری)-(شاهد و ایست:سل)
افشاری:(می لا ر لا- می لا می لا)-(فا :سری)-(شاهد:لا - ایست : ر)
دشتی:(می لا سی سل)-(فا : سری)-(شاهد: سی - ایست: می)
همایون:(می لا ر فا سری - می لا می فا سری)-
(فا : سری - سل: دیز)-(شاهد : فا- ایست: ر)
اصفهان:(می لا می لا)-(فا : سری - سل: دیز)-(شاهد و ایست :لا)
شوشتری:(می لا می می)-(فا:سری- سل: دیز)-(شاهد و ایست: می)
سه گاه:(می لا ر فا سری)-(سی :کرن - فا:سری)-(شاهد و ایست:می)
چهارگاه:(می لا ر لا)-(سی:کرن - دو: دیز و می:کرن - فا: دیز)-
(شاهد و ایست: ر)
ماهور:(می لا ر لا)-(فا و دو: دیز)-(شاهد و ایست: ر)

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۱:۲۰
aziz ghezel