مطالب گوناگون

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث می کند خوشحال باش، دنیای زن ها کاملا متفاوت است، زن اگر سکوت کرد، بدان سکوتش نشانه پایان توست

مطالب گوناگون

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث می کند خوشحال باش، دنیای زن ها کاملا متفاوت است، زن اگر سکوت کرد، بدان سکوتش نشانه پایان توست

وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را مردان همیشه مرد میمانند و زنان همیشه زن و آنگاه هر روز ، نه روز "زن" و نه روز "مرد" بلکه روز "انسان" است.


آخرین نظرات
  • ۱۳ بهمن ۹۵، ۰۲:۲۱ - تنهایی زیباست
    منبع :-p

انسان مسلمان در زمان حیات والدینش و پس از وفات آنان تا می‌تواند برایشان دعا می کند. در قرآن کریم درباره ی حضرت نوح -علیه السلام- بدینگونه بیان شده است: {رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنًا وللمؤمنین والمؤمنات} [نوح: ۲۸] یعنی: «پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشاى.»

🔸 پیامبر خدا صلى الله علیه و سلم می فرماید: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثه: إلا من صدقه جاریه، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له) [مسلم] یعنی: «چون انسان بمیرد، عمل او قطع می شود، جز در سه چیز:
صدقه ای که جاری باشد.
یا عملی که از آن سود برند.
یا فرزند صالحی که برای او دعا کند.»

🔸 انسان مسلمان برای والدینش طلب آمرزش نموده و بدهی و نذرهایشان را از طرف آنان به جا می آورد. قرآن می خواند و پاداش آن را به آنان هدیه می کند و به جای آن ها صدقه داده و از دیگر کارهای نیک برای احسان با والدین فرونمی‌گزارد.

🔸 احسان و نیکی با دوستان پدر و مادر پس از وفاتشان:

فرد مسلمان با دوستان والدینش پیوند می دارد و به آنان سرمی زند و به نیکی رفتار می نماید، همانطور که والدینش عمل نموده بوده اند. رسول خدا صلى الله علیه و سلم می فرماید: (فمن أحبَّ أن یصِلَ أباه فی قبره فلیصلْ إخوان أبیه من بعده) [ابن حبَّان و ابو یعلی] یعنی: «آنکه دوست دارد با پدرش در قبر صله و پیوند نگاه دارد، حتماً باید با دوستان پدرش در زمان وفات او پیوند و صله بجای آورد.»

آن حضرت صلى الله علیه و سلم فرموده است: (إن أَبَرَّ البِرِّ صِلَهُ الرجل أَهْلَ وُدِّ أبیه) [مسلم] یعنی: «از بهترین نیکی ها اینست که شخص رابطه اش را با دوستان پدرش حفظ نماید.»

🔶 با این اوصاف هر مسلمانی می کوشد والدینش را خرسند و راضی نگاه دارد و رضایت خداوند عزوجل را در رضایت آن دو می بیند.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۳۷
aziz ghezel


💥1- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﻟﻠﻪ» جل جلاله« ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
١ - ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎﺭ
٢- ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ
٣- ﻗﻠﺐ ﺧﺎﺷﻊ

💥٢ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ»صلى الله علیه وسلم« ﺩﺭﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
١- ﻋﻄﺮ
٢- ﺯﻥ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ
٣- ﻧﻤﺎﺯ

💥٣ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
١- ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ
٢- ﺍﺳﺮﺍﻑ
٣- ﻏﻤﺎﺯﻱ

💥٤ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ .
١- ﺯﺑﺎﻥ
٢- ﺍﻋﺼﺎﺏ
٣- ﻧﻔﺲ

💥٥ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ » جل جلاله« ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﺎ .
١- ﻫﺪﺍﻳﺖ
٢- ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻴﻜﻮ
٣- ﺷﻔﺎﺀ

💥٦ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
١- ﻋﺸﻖ
٢- ﺳﻜﻮﻥ
٣- ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

💥٧ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭ .
١- ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ
٢- ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ
٣- ﺻﺪﻗﻪ ﺟﺎﺭﻱ

💥٨ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ .
١- ﺍﺯ ﭼﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
٢- ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
٣ - ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻣﻴﺮﻭﻱ

💥٩ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ .
١- ﻋﻔﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻨﻲ
٢- ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ
٣- ﺧٌﻠﻖ ﻧﻴﻜﻮ

💥١٠- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﻘوبت ﺧﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
١- ﺭﺷﻮﺕ ﺳﺘﺍﻧﻲ
٢- ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ
٣- ﺳﻮﺩ

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۲۴
aziz ghezel


💞 به رضاى الله و قضا و قدر الهى راضى باش، نارضایتى از تقدیر  برایت هیچ نتیجه اى جز افسردگى ندارد.

💞 تا مى توانى از گناه بپرهیز و هیچ گناهى را بدون توبه رها مکن؛زیرا هر گناهى لکه اى سیاه بر قلبت باقى مى گذارد که مایه افسردگى مى گردد.

💞 از کسى کینه به دل نگیر،کینه قلبت را ضعیف و دلت را سیاه مى کند و در فکر انتقام هم نباش،حساب و کتاب بندگان الله را به خودش واگذار کن و مطمئن باش که او بهتر از تو برایت انتقام مى گیرد.

💞 از حسادت و بدخواهى بپرهیز،حسادت قبل از هر چیزى آرامش خودت را برهم مى زند،براى خواهر و برادر مسلمانت دعاى خیر و برکت کن که فرشتگان دقیقا همان دعا را در حق تو نیز مى کنند.

💞 از ذکر و یاد الله غافل نباش،ذکر الله قلب تو را جلا مى دهد،هر گاه دلت گرفت صادقانه و از ته دل استغفار کن،مطمئنا سبک و سرحال مى شوى.

💞 در خاطرات گذشته زندگى مکن،گذشته گذشته است، تلخى هاى گذشته را  در تمام زندگى یدک نکش و امروزت را به دیروزت گره مزن.

💞 روابط اجتماعى خود را گسترش بده و با انسان هاى موفق و با ایمان و خوش اخلاق همنشین باش و با خویشاوندانت حتما صله رحم بکن.

💞 به پروردگارت حسن ظن داشته باش و به آینده امیدوار و خوشبین باش،الله آنگونه مى کند که تو انتظار دارى.

💞 هرچند که گرفتار باشى،در هر حدى که مى توانى به مردم احسان و نیکى بکن و گره از کار مردم بگشا،الله نیز گره از کار تو مى گشاید.

💞 دعا را هرگز فراموش نکن و آن را دست کم نگیر،الله مى خواهد صداى تو را بشنود و مطمئن باش که هیچ دعایى هدر نمى رود و حد اقل تأثیرش،احساس راحتى و سبکى خواهد بود.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۴۹
aziz ghezel


ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻭ آباد ﺣﮑﻤﺮﺍنی ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﯿﺒﺎﻥ ﺍﺯ درمان ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪند ﻭ ازﺷﺎﻩ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳتﺷﺎﻥ کاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺷﺎﻩ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ کسی را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ،
که ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻗﺒﺮی که برای من آماده کرده اند ﺑﺨﻮﺍبد !
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ
ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺑﺨﻮﺍﺑﺪ .
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭاﯾﻦ ﻗﺒﺮ بخوابد
فقط ﯾﮏ ﺷﺐ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ شود.

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﻭ روزنه ای ﺑﺮﺍﯼ نفس کشیدنﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ .
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺑه ﺨﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ .

ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ دو فرشته ﺑﺎﻻﯼ قبرش ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕوید ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪند:
ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟
ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺐ ‏(ﺧﺮ ‏) ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩیگر
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .

ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ فقیر ﺑﺎ ﺧﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﻭ ﻓﻼﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ بر ﺧﺮﺧﻮﺩ ﺑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ گذاشتی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺭاندﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺩﺭفلان ﺭﻭز به خرت ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺩﯼ و....
ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ بخاطر ﺍﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻫﺎ  که به ﺧﺮﺵ کرده بود ﭼﻨﺪ ﺷﻼﻕ ﺁﺗﺸﯿﻦ خورد که برق از سرش پرید .

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ می شود ﺩﺭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻥ می آیند ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪﺵ .

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎ به ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ !
ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ جیغ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕوید:
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﻡ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ...

🌺ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست
ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست

🌺هر چه خوردی، مال مور و هر چه هستی مال گور
هر چه داری مال وارث، هر چه کردی مال توست...

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۴۵
aziz ghezel

پسر فقیری که از راه فروش خرت و پرت هزینه تحصیل خود را به دست می‌آورد، روزی دچار تنگدستی و گرسنگی شد. او فقط یک سکه ناقابل در جیب داشت. در حالی که گرسنگی سخت به او فشار می‌آورد تصمیم گرفت از کسی تقاضای کمی غذا کند. در خانه‌ای را زد. دختر جوان زیبایی در را به روی او گشود. دستپاچه شد و به جای غذا یک لیوان آب خواست. دختر جوان احساس کرد که او بسیار گرسنه است. برایش یک لیوان شیر بسیار بزرگ آورد. پسرک شیر را سر کشیده و آهسته گفت: «چقدر باید به شما بپردازم؟»
دختر جوان گفت: «هیچ. مادرمان به ما یاد داده در قبال کار نیکی که برای دیگران انجام می‌دهیم چیزی دریافت نکنیم.»
پسرک در مقابل گفت: «از صمیم قلب از شما تشکر می کنم.»
پسرک که «هاروراد کلی» نام داشت پس از ترک خانه نه تنها از نظر جسمی خود را قوی‌تر حس می‌کرد بلکه ایمانش به خداوند و انسان‌های نیکوکار نیز بیشتر شد. تا پیش از این او آماده شده بود دست از تحصیل بکشد.
سالها بعد زن جوانی به بیماری مهلکی گرفتار شد. پزشکان از درمان وی عاجز شدند. او به شهر بزرگتری انتقال یافت. دکتر هاروارد کلی در مورد مشاوره وضعیت این زن فرا خوانده شد. وقتی او نام شهری را که زن جوان از آن آمده بود شنید برق عجیبی در چشمهایش نمایان شد. او بلافاصله بیمار را شناخت. مصمم به اتاقش بازگشت و با خود عهد بست هر چه در توان دارد برای نجات زندگی او بکار گیرد. مبارزه آنها با بیماری بعد از کشمکش طولانی به پیروزی رسید. روز ترخیص بیماری فرا رسید. زن با ترس و لرز صورت حساب را گشود. او اطمینان داشت باید تا آخر عمر برای پرداخت صورت حساب کار کند. نگاهی به صورت حساب انداخت. جمله‌ای به چشمش خورد: «همه مخارج بیمارستان قبلاً با یک لیوان شیر پرداخت شده است.»
تو نیکی می کن و در دجله انداز ... که ایزد در بیابانت دهد باز (سعدی)

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۳۸
aziz ghezel

این اسامے شامل ریاضیدانان، دانشمندان و مخترعان قبل از تازش و دورانهاے ابتداے ورود تازیان به ایران است.
1)
اسڪیلاس : دوره ے هخامنشے، « زمان حڪومت داریوش _ از سال 446 تا 486 ق.م » _ دریانورد و ڪاشف و مهندس سازنده‌ے قنات.
2) ستاسپ : دوره‌ے هخامنشے، « زمان حڪومت خشایارشا _ از سال 486 تا 521 ق.م » دریانورد و ڪاشف.
3) بویر اندا : دوره‌ے هخامنشے، « زمان خشایارشا » مهندس.
4) آرتاخه : دوره‌ے هخامنشے، « زمان خشایارشا » مهندس و سازنده‌ے ڪانال آتوس.
5) استانس : دوره‌ے هخامنشے، شیمیدان و استاد دموڪریتوس.
6) برازه : دوره‌ے ساسانے، « زمان فرمانروایے اردشیر _ 226 تا 241 م » مهندس و احیا ڪننده‌ے شهر فیروزآباد ( پارس ).
7) برانوش : دوره‌ے ساسانے، سازنده‌ے شادروان شوشتر.
8) فرغان : دوره‌ے ساسانے، مهندس - سازنده‌ے طاق ڪسری.
9) جهن برزین : دوره‌ے ساسانے، سازنده‌ے تخت طاقدیس.
10) شیده : دوره‌ے ساسانے، سازنده‌ے ڪاخ خوارانق.
11) پیروز نهاوندے : هنرمند، صنعت گر و سازنده‌ے آسیاب‌هاے بادے

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۲:۰۱
aziz ghezel


خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (زاده  ۷۲۷ قمری– درگذشته ۷۹۲ قمری) معروف به لسان‌الغیب، ترجمان الاسرار ، لسان‌العرفا و ناظم‌الاولیا شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی)

او یکی از سخنوران نامی جهان است که بیشتر اشعارش غزل هستند و دیوان اشعارش به غزلیات حافظ معروف است.
گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است. او از مهم‌ترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود. در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه‌ای به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. هرساله در تاریخ ۲۰ مهرماه مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. مطابق تقویم رسمی ایران این روز روز بزرگداشت حافظ نامیده شده است.


نظر «گوته» آلمانی در مورد «حافظ»

دکتر محمد بقایی ماکان به مناسبت روز بزرگداشت حافظ درباره جایگاه او در شعر و ادبیات ایران به خبرنگار مهر گفت: حافظ بی تردید یکی از درخشانترین چهره ‏های شعر ایران و جهان است و منزلت او در این زمینه چندان والاست که بزرگترین اندیشمندان و شاعران جهان او را مورد ستایش قرار داده‎اند. به عنوان نمونه می‏ توان از ستایش گوته شاعر بزرگ آلمانی یاد کرد که تحت تأثیر زیبائیهای کلامی و فکری خواجه شیراز گفته است ای کاش من کوچکترین شاگرد مکتب حافظ می‎بودم.
وی افزود: ارزش این گفته گوته زمانی می‏تواند به درستی فهم کرد که بدانیم متفکر پرآوازه‎ای مانند محمد اقبال لاهوری در قیاس افکار خود با گوته گفته است که من زمانی به محدودیت اندیشه خود پی بردم که با افکار گوته آشنا شدم. از همین روست که در خصوص دیدگاههای بزرگان ادبی و فلسفی جهان در مورد حافظ کتابهایی به زبان فارسی تألیف و ترجمه شده که نشان دهنده میزان تأثیر او بر چهره‏ های بزرگ ادبیات جهانی است.
این کارشناس ادبی و فلسفی ادامه داد: چهره‏ های بزرگی که جملگی گفتار و افکار او را در قالب تشبیهاتی مانند جواهر درخشان و الماس تراش خورده یاد کرده‏ اند که شیرینی و دلنشینی چهچه هزاردستان را دارد.
این محقق‌ و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی درباره معنویت و اخلاق در منظر حافظ نیز اظهار داشت: خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی که او را به درستی لسان الغیب نامیده ‏اند آیینه تمام نمای فرهنگ ایرانی در قالب افکار عرفانی است که خواننده خود را به صفای بطن، تعالی روح، دانایی و پیروی از آموزگاران، خردمندان و استحکام شخصیت انسانی و مانند اینها سوق می‏دهد.
بقایی یادآورشد: اگر در برخی ابیات او دیدگاههای خارج از الگوهای یاد شده ارائه می‎شود در حقیقت بازگو کننده ارزشهای مطرح در جامعه اوست که در شعر وی تجلی می‏یابد، ولی در مجموع اشعار حافظ از منظر اخلاق فردی و جمعی مبتنی بر دو اصل معنویت و واقعیتهای زندگی است.
وی افزود: بدین معنا که او نه آنچنان شیفته عالم بالا است که حقایق زندگی موجود را نادیده بگیرد و نه آنقدر پایبند جهان مادی است که از عالم بالا غافل شود. از اینرو هدف نهایی شعر حافظ را می‎توان در آمیزه ‏ای از عقلانیت و معنویت خلاصه کرد.
نویسنده"نیچه اقبال و مولوی" حافظ را یکی از چهره‏ های همیشه ماندنی ادبیات جهان دانست و گفت: حافظ مانند سعدی برای زبان و ادبیات فارسی الگویی جاودان است و تنها شاعری است که سبب شده تعریف پدیده ‏ای به نام شعرنو بی سرانجام بماند زیرا شعر او چه از نظر ساختاری و چه از لحاظ محتوایی، مصداق دقیق شعر نو به شمار می‏ آید.
این مترجم و نویسنده در پایان اشاره کرد: از این جاست که پدیده‏ ای با عنوان شعرنو فقط جنبه ه‏ای صوری یافته است و حافظ بزرگترین دلیل است برای آنکه گفته شود شعر کالا نیست که کهنه و نو داشته باشد. ای بسا که بسیاری از اشعار دهه‏ های اخیر کهنه ‏تر از اشعار نخستین دهه ‏های شعر فارسی هستند ولی غزلهای ناب  به قول گوته با عظمت و جبروت تمام فاتح روزگاران است.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۱:۴۱
aziz ghezel


خرید کارخانه برق توسط امین‌الضرب به این صورت اتفاق افتاد که در سال 1284 خورشیدی، او با مظفرالدین شاه که برای سفر سوم، عازم روسیه شده بود، همراه بود، روزی که در خیابان قدم می‌زد، چشمش به کارخانه برق می‌افتد که در حال کار کردن بود و متوجه می‌شود که روشنایی شب توسط این کارخانه تامین می‌شود.

او که تا آن زمان، چنین چیزی را ندیده بود شروع به تماشای آن می‌کند. چون مدت طولانی جلوی کارخانه ایستاده بود، نگهبان در ورودی کارخانه برای جویا شدن از موضوع، بیرون آمده و به او می‌گوید: مگر خیال خریدش را داری؟

امین‌الضرب پاسخ می‌دهد: اگر ارزان بدهند، می‌خرم.

در همین میان صاحب کارخانه رسیده و از جریان باخبر می‌شود و چون امین‌الضرب را با وضع لباسی نامناسب می‌بیند، برای تمسخر به او می‌گوید: قیمتش پانصدهزار تومان است.

امین‌الضرب نیز از او می‌خواهد تا قولنامه‌اش را بنویسد و پولش را هم حواله یکی از تجار معتبر آنجا می‌کند و به این صورت کارخانه را تصاحب می‌کند و با این احوال برای اولین بار برق توسط حاج‌حسین آقا امین‌الضرب اصفهانی، وارد ایران می‌شود.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۱:۳۲
aziz ghezel

همسر پادشاهی دیوانه ای را دید ، که با کودکان بازی می کرد و با انگشت بر زمین خط می کشید.
پرسید: چه می کنی؟
گفت: خانه می سازم.
پرسید: این خانه را می فروشی؟
گفت: می فروشم

پرسید: قیمت آن چقدر است؟
دیوانه مبلغی را گفت!
همسر پادشاه فرمان داد که آن مبلغ را به او بدهند ،
دیوانه پول را گرفت و میان فقیران قسمت کرد.

هنگام شب پادشاه در خواب دید که وارد بهشت شده، به خانه ای رسید،
خواست داخل شود اما او را راه ندادند و گفتند:
این خانه برای همسر توست...!!

روز بعد پادشاه ماجرا را از همسرش پرسید:
همسرش قصه ی آن دیوانه را تعریف کرد!

پادشاه نزد دیوانه رفت و او را دید که با کودکان بازی می کند و خانه می سازد.
گفت: این خانه را می فروشی؟
دیوانه گفت: می فروشم.
پادشاه پرسید: بهایش چه مقدار است؟
دیوانه مبلغی را گفت که در جهان نبود!

پادشاه گفت: به همسرم به قیمت ناچیزی فروخته ای!
دیوانه خندید و گفت: همسرت نادیده خرید و تو دیده میخری...
میان این دو، فرق بسیار است...!!!

🔺 ارزش کارهای خوب به این است که برای رضای خدا باشد نه برای معامله با خدا

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۶ ، ۲۳:۳۱
aziz ghezelنام کتابی است به اهتمام مهدی نمازی، که انتشارات کوله پشتی آن را در بهار 88 چاپ کرده است.
دستگاه همایون و یا به تعبیری «دستگاه عشاق»، با حالت محزون و اسرار آمیز خود گوشه‌های متعددی دارد که گوشه «بیداد» اوج این دستگاه تلقی می‌شود.
آثار ارزشمندی از موسیقی ایرانی در سده قبل در این دستگاه ساخته و اجرا شده‌اند. «رنگ فرح» از جمله این آثار است.

از لحاظ مرکب خوانی این دستگاه به دستگاه‌های سه‌گاه و شور ارتباط دارد و وسعت این دستگاه را بیشتر می‌کند.
یکی از آوازهای ایرانی که اسم آن در کتب موسیقی هست آواز اصفهان است که آن را از متعلقات دستگاه همایون دانسته‌اند. یکی دیگر از آوازهایی که از متعلقات دستگاه همایون است، آواز شوشتری است.
نت شروع این دستگاه به طور معمول «فا» است. البته این دستگاه در کوک‌های دیگری با نام‌های همایون «دو» و «رِ» نیز نواخته می‌شود. در ردیف مرحوم کریمی از شوشتری به عنوان یکی از گوشه‌های این دستگاه نام برده شده است.

گوشه‌های ردیفی این دستگاه عبارت‌اند از:
1. چهارمضراب
2. درآمد اول
3. درآمد دوم: زنگ شتر
4. موالیان
5. چکاوک
6. طرز
7. بیداد
8. بیداد کت
9. نی‌داود
10. باوی
11. سوز و گداز
12. ابول چپ
13. لیلی و مجنون
14. راوندی
15. نوروز عرب
16. نوروز صبا
17. نوروز خارا
18. نفیر
19. فرنگ و شوشتری گردان
20. شوشتری
21. جامه‌دران
22. راز و نیاز
23. میگلی
24. موالف
25. بختیاری با موالف
26. عزال
27. دناسری
28. رنگ فرح


تصنیف هایی که در این کتاب آورده شده:

• غربت
• خون ارغوان، شاعر: نامعلوم(یک زندانی سیاسی)
• سرگشته، آهنگساز: همایون خرم و شاعر: هوشنگ ابتهاج
• خزان عشق: آهنگساز: بدیع زاده و شاعر: رهی معیری
• کیه کیه در می زنه؟، آهنگساز و شاعر: علی اکبر شیدا
• کاروان شهید، آهنگساز: محمد رضا لطفی و شاعر: محمد ذکایی
• یه دل اینجا یه دل اونجا، آهنگساز و شاعر: جهانبخش پازوکی
• تنها منشین، آهنگساز: علی تجویدی و شاعر: معینی کرمانشاهی
• مستی رویا، آهنگساز: روح الله خالقی و شاعر: ابوالحسن ورزی
• آمد نوبهار، آهنگساز: مهدی خالدی و شاعر: نواب صفا
• آی سر کتل: آهنگ محلی ممسنی
• شب مهتاب، آهنگساز و شاعر: علی اکبر شیدا
• غوغای ستارگان، آهنگساز: همایون خرم و شاعر: کریم فکور
• بازگشته، آهنگساز: علی تجویدی و شاعر: معینی کرمانشاهی
• شور عاشقانه، آهنگساز مرتضی نی داوود و شاعر: فریدون مشیری
• شانه، آهنگساز: عباس شاپوری و شاعر: ناصر رستگارنژاد
• چنگ رودکی: آهنگساز: روح الله خالقی و شاعر: رودکی
• به اصفهان رو، آهنگساز: عبدالحسین برازنده و شاعر: ملک الشعرای بهار
• بیداد زمان، آهنگساز: پرویز یاحقی و شاعر: بیژن ترقی
• به شهر و دیاری ببر تو مرا، آهنگساز: همایون خرم و شاعر: بهار یگانه
• پاییز آمد
• پرسون پرسون
• بهار دلنشین، آهنگساز: روح الله خالقی و شاعر: بیژن ترقی
• جان مریم، آهنگساز: کامبیز مژدهی و شاعر: محمد نوری
• سلطان قلبها، آهنگساز: انوشیروان روحانی و شاعر: محمد علی شیرازی
• گل گلدون من شکسته در باد، آهنگساز: فریبرز لاچینی
• لیلی منال، آهنگساز: جواد معروفی
• (با الهام از یک نوازنده ی دوره گرد بابلی) و شاعر: پرویز وکیلی
• نادیده رخت، آهنگساز و شاعر: شیدا منسوب به تاج السلطنه
• رزم مشترک: آهنگساز پرویز مشکاتیان و شاعر: برزین آذرمهر
• می نوش که عمر جاودانی، شاعر: خیام – حافظ
• در هوایت بی قرارم، آهنگساز جلیل عندلیبی و شاعر مولانا
• افسانه، آهنگساز: صدیق تعریف و شاعر: سیمین بهبهانی
• مرگ عشاق، آهنگساز: مجید وفادار
• در راه عاشقان ، آهنگساز: همایون خرم و شاعر: تورج نگهبان
• شکایت نی، آهنگساز: علینقی وزیری و شاعر: مولانا
• خنچه بیارید،  آهنگساز: عطاءالله خرم و شاعر: سیروس آرین پور
• افسانه، آهنگساز: امین الله رشیدی و شاعر: تورج نگهبان
• من ندانستم از اول، آهنگساز: علی اکبر شیدا و شاعر: سعدی
• آهنگساز: شهرام ناظری و شاعر: مجذوب علیشاه
• عشق: آهنگساز و شاعر: فضل اله توکل
• ناوک مژگان، آهنگ قدیمی منسوب به شیدا
• اشک من هویدا شد، آهنگساز: همایون خرم و شاعر: بیژن ترقی
• ماه غلام رخ زیبای توست، آهنگساز شیدا و شاعر: فروغی بسطامی

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۳۷
aziz ghezel